ניהול ועד בית, כיצד?

ניהול ועד בית, כיצד?

כל הכללים לניהול ועד בית בצורה מסודרת ולפי סעיפים:

אסיפות ועד בית – ניהול ועד בית.
אסיפה כללית – ראשונה מקסימום לאחר שלושה חודשים מרישום הבניין בפנקס הבתים המשותפים, ולאחר מכן אחת לשנה.

באסיפה יקבעו נציגות ועד הבית, ניהול ההוצאות ונושאים שונים הקשורים לשכנות ולניהול הבניין המשותף.

אסיפה כללית שלא מן המניין – אסיפה נוספת לאסיפה הכללית ומתבצעת כאשר לפחות שליש מהדיירים מגישים בקשה לאסיפה ו/או אם וועד הבית מתחלף מסיבה כלשהיא.
קביעת מועד אסיפת ועד בית כללית או שלא מן המניין – תעשה בעזרת מודעה בולטת לפחות חמישה ימים ממועד האסיפה.
כאשר מפרסמים אסיפה כלשהיא יש צורך לפרסם גם את נושאי הישיבה.
הצבעות והחלטות באסיפה יעשו לפי חוק תקנון בית משותף ויתועדו בספר ההחלטות.
תקנון בית משותף – ניהול ועד בית.
מה זה? מי זה? למה צריך את זה בניהול ועד בית?

תקנון מצוי – תקנון אשר התווסף לחוק המקרקעין ונותן מענה לשאלות לגבי תחזוקת הבניין, חשבונות וחוקים.
תקנון הבית המשותף – זהו מסמך אשר עוסק בחובותיו וזכויותיו של הדייר, הנכתב ע”י הדיירים וניתן לשנותו.

גביה, תשלומים ותחזוקת הבניין – ניהול ועד בית
איך? מה כדאי?

גביה – כל דירה או נכס אחר כגון, חנות או מחסן חייבים בתשלומי ועד בית. בין אם הדירה מאויישת ובין אם לא, בין אם משתמשים בשירותים של הבניין ובין אם לא. הוועד חייב לתת קבלה עבור כל תשלום שיקבל.
כמה – כל דירה תשלם כפי שהוחלט בתקנון הבית המשותף, במידה וישנם חילוקי דעות, התקנון המצוי אומר כי כל דירה תשלם לפי החלק היחסי של גודל הדירה לעומת השטח המשותף.
תשלומים – כל ועד בית מחויב לצרף קבלה ו/או חשבונית מס על כל התשלומים. במידה ויש הוצאות נוספות לשם תחזוקה בלבד יחויב לתקן אותם. כאשר יש צורך או רצון להשקיע או לשפץ ועד הבית חייב לקיים ישיבה בנושא.
תחזוקת הבניין – ועד הבית חייב לתקן כל תקלה אשר מונעת מהדיירים את השירותים הרגילים של הבניין או גורמים לנזק כלשהו לרכוש או אדם פרטי.
בסופו של דבר בשביל לשמור על חיי נוחות ועל איכות חיים טובה בבניין, בין אם לקחתם ניהול ועד חיצוני ובין עם ועד הבית הוא דייר בבניין, חשוב שכל אחד ואחד מהדיירים יקפיד לשמור על הרכוש המשותף כאילו היה זה הדירה הפרטית שלו.

Share this post