ניהול ועד בית – ביטוח הבית המשותף

ניהול ועד בית – ביטוח הבית המשותף

חשבתם פעם מי ישלם על נזקים שנגרמו למערכת החשמל כתוצאה מהצפה בבניין? מי ישלם פיצויים לגנן שאיבד יד בעת גיזום השיחים? האם ידעת שהשכן בקומה האחרונה יכול לתבוע את ועד הבית ואותך על נזק שנגרם לו מגג דולף שלא נאטם כראוי?

בית משותף מוגדר, על-פי תנאי הפוליסה, כבית מגורים שיש בו לפחות שתי דירות,גם אם אינו רשום בפנקסי המקרקעין כבית משותף. זאת מכיוון שגם בבית בן שתי דירות, החשיפה לסיכונים זהה לזו של בית רב דיירים.

מהם הסיכונים של הגרים בבתים משותפים?

הסיכונים אליהם חשופים דיירים בבית משותף מתייחסים גם לנזקים העלולים להיגרם לרכוש המשותף. ברכוש משותף נכללים מעליות, חדרי מדרגות, חדרי ביטחון (מקלטים וממ”דים), הגג וחדרי שירות שונים כמו, חדר כושר, חדר אופניים, חדר כביסה, בריכות שחייה, חניה, מתקנים בגינת הבית ועוד.

סיכון נוסף הוא סיכוני חבות שונים:

1. חבות מעביד (גנן, מנקה, אב בית וכו’)

2. אחריות חוקית כלפי צד ג’ (אורחים של הדיירים, נותני שירות שמגיעים לבניין וכו’).

הסיכון הגדול ביותר לדיירים הוא במצב של נזק סופני לבניין המגורים. דיירים שעשו ביטוח יקבלו אומנם את הפיצוי מחברת הביטוח שלהם, אך לא יוכלו להקים את דירתם מחדש, משום וייתכן שלדיירים שלא עשו ביטוח, לא תהיה יכולת כספית להשתתף במימון הקמת הבניין מחדש.

מהו ביטוח בתים משותפים?

כמה סוגי ביטוחים –

1. פוליסה בסיסית הכוללת את החלקים המשותפים בלבד. 2. פוליסה מורחבת בה ניתן לכלול גם את דירות הדיירים, ובתנאי שלפחות 60% מדיירי הבניין ישתתפו בביטוח. כך תעריפי הביטוח זולים יותר לעומת תעריפי ביטוח מבנה המתבצעים באופן פרטני
3. הדרך הנכונה והיעילה ביותר היא לבטח את כל מבנה, הבית המשותף על חלקיו המשותפים והבלתי משותפים. באופן זה כל הדיירים נכללים באותו ביטוח ואין מצב שדייר לא ביטח את חלקו בבניין.

כאשר כל אחד מהדיירים רוכש ביטוח מבנה דירה באופן עצמאי, עלול להיווצר מצב של תביעות צולבות. במידה ונגרם נזק למספר דירות בבניין כתוצאה מאירוע שהתרחש באחד האזורים המשותפים (הצפה כתוצאה מנזילת מים מחדר דודים, דליקה בחדר המדרגות וכו’), כל חברה אשר תפצה את המבוטח שלה, תנסה לתבוע את הנזקים שנגרמו לה מדייר אחר בבניין, אם ניתן לייחס לו אחריות לנזק. כך יכול להיווצר מצב שדייר א’ אשר גרם נזק ברשלנותו לדייר ב’ ייתבע על-ידי חברת הביטוח של דייר ב’ לאחר שזו שילמה לו את הנזק על פי תנאי פוליסת הביטוח שלו.

מה הביטוח מכסה?

• מבנה – אש, נזקי מים וצנרת, פגעי מזג האוויר או פגעי אסונות טבע חלילה

• חבות כלפי צד ג’
• חבות מעבידים (לעובדים שכירים של הועד – גנן , מנקה(
• שבר מכני – מעליות, מתקני הסקה
• כיסויים נוספים כגון: ביטוח הוצאות משפטיות וביטוח לכספי ועד הבית (במקרה של אובדן או גניבה) וכו’

ביטוח מבנה הרכוש המשותף מיועד להגן עליכם הדיירים מפני נזקים כבדים שעלולים להיגרם למבנה הרכוש המשותף. הנזקים הללו עלולים לגרום להוצאות של סכומים כבדים מאוד אשר ידרשו מכם לצורך תיקון מבנה הבית המשותף.אז אם יש לכם פיצוץ בצנרת הבניין, אם חלילה פרצה שריפה או התפוצץ בלון גז בבניין או כל נזק אחר שנגרם לרכוש המשותף, הביטוח לרכוש המשותף יכסה את הנזק.אם ועד הבית לא דאג לביטוח מבנה הרכוש המשותף ואם חלילה יפרוץ איזה אירוע מסוג זה, המשמעות היא שוועד הבית יאלץ להתמודד עם סכומים גדולים מאוד לצורך כיסוי הנזקים. מדובר בסכומים גדולים מאוד שיחולקו בין כל בעלי הדירות ועדיין כל דירה תישא בסכום נכבד מאוד..
ביטוח מבנה הרכוש המשותף מאפשר לדיירי הבית המשותף לישון בשקט בידיעה שהבניין מבוטח מכל צרה שחלילה תיפתח. חברת הניהול או ועד הבית אחראי ליזום את רכישת פוליסת הביטוח ולדאוג להצעת המחיר הטובה ביותר עבור דיירי הבניין ושמבטיחה את הכיסוי הנרחב בהתאם לצרכים ולרצונות של כלל הדיירים בבית המשותף.

ביטוח מלא ומקיף לבית המשותף נותן מענה אמיתי לועד הבית ולדיירי הבניין במקרה של פגיעה ונזק ברכוש המשותף.

Share this post