למה צריך ביטוח בעלי תפקיד לועד הבית?

למה צריך ביטוח בעלי תפקיד לועד הבית?

ביטוח וועד בית, הנקרא גם: ביטוח לבתים משותפים, בא כהשלמה לדייר או לבעל הבית לביטוח דירה ולביטוח משכנתא. ביטוח ועד בית הופך להיות בגדר חובה בבניינים שנעשה בהם גם שימוש מסחרי, כמו בניינים שבקומת הקרקע שלהם מצויים חנויות או מרכולים. יחד עם זאת, גם בבניינים משותפים אחרים, שלא נעשה בהם שימוש מסחרי, ביטוח ועד בית מהווה חלק אינטגרלי מניהול ועד בית, ולו רק בכדי שיוכל הדייר או בעל הבית לישון בלילה בראש שקט. כך למשל, כאשר התרחש מקרה של פציעה גופנית או נזק אחר בתחום שנחשב לרכוש משותף בין כל הדיירים, כל דייר הופך להיות חשוף לתביעה משפטית.

מה כולל ביטוח ועד בית?

ביטוח ועד בית הוא חלק בלתי נפרד מניהול ועד בית תקין, היות והוא למעשה ביטוח מקיף שנותן מענה בתחומים שתחת סמכות ועד הבית. כך למשל, ביטוח ועד בית מעניק כיסוי מנזקים לרכוש משותף וגם לרכוש הפרטי בדירות עצמן. כמו כן הוא מעניק כיסוי מנזקים שנגרמו לאנשים במהלך עבודתם בבניין, כמו: עובדי ניקיון או גננים. בצורה כזו, גם דיירי הבניין המשותף וגם וועד הבית מכוסים במקרים של נזקים ברכוש המשותף.

אם כן, מטרתו הראשונית של ביטוח ועד בית, היא קודם כל להגן על הרכוש המשותף של הבניין שהוא תחת ניהול ועד בית. רכוש הבניין המשותף כולל: חדרי מדרגות, מעליות, ממ”דים, חדרי שירותים שונים (כושר או בריכה), וכדומה. אם קיימות חנויות בשטח הבניין, הפוליסה כוללת גם אותן. בהרחבה של ביטוח ועד בית, ניתן גם לבטח את כספי ועד הבית, וכן את רכוש הבתים המשותפים במקרים של אסונות טבע, כמו: שריפה, הצפה וכדומה, וכן במקרים של נזקים שונים או נזקים בזדון כמו הפעלת צנרת, פריצה וכיוצא בזה. במקרים כאלה, ישנה אפשרות לכלול את כל דיירי הבניין, כאשר לפחות 60% איש מהבניין משתתפים בביטוח.

אלו עוד ביטוחים קיימים לבניין משותף?

ביטוח צד שלישי– לביטוח צד ג’ מקום חשוב בביטוח בתים משותפים, היות והוא בא להגן על דיירי הבניין מתביעה שבאה כתוצאה מפגיעה בתחום הרכוש המשותף. כך לדוגמא, במידה ואורח, פועל או דייר ניזוקו בתחום הרכוש המשותף, עשוי כל דייר לעמוד בפני תביעה משפטית. ביטוח צד ג’ מעניק כיסוי מושלם לדיירי הבניין ולזרים מתביעות מסוג זה, ומכל פגיעה הנובעת מרכוש הבניין המשופץ.

ביטוח חבות מעבידים– זהו ביטוח המכסה את כל העובדים בבניין. במידה ועובד בניין נפגע במהלך עבודתו בתחום הרכוש המשותף של הבניין, ביטוח זה מגן על וועד הבית ודיירי הבניין המשותף מפני תביעות כספיות כלשהן.

ביטוח לאומי– מעבר לביטוח חבות מעבידים, קיימת חובה מבחינה חוקית על וועד הבית לבטח את עובדי הבניין בביטוח לאומי, במידה והם עובדים ישירים של הבניין. עובדים כמו: עובדי ניקיון, שיפוצניקים וכדומה נכללים בהגדרה זו, היות והם מוזמנים על ידי ועד בית כחלק מניהול ועד בית. אם העובד אינו עובד ישיר במבנה שלכם, אלא עובד על תקן עובד קבלן, האחריות על תשלום ביטוח לאומי היא על הקבלן. במקרה כזה רצוי שוועד הבית יברר שאכן זה כך בכדי שהדבר לא יבוא בסופו של דבר על גבו.

מי אחראי ליזום את הביטוח?

מי שאמור להיות יוזם הביטוח לבתים משותפים הוא ועד בית, כחלק מפעילותו לניהול ועד בית. לביטוח זה מעלות חשובות: האחת היא שהתעריף שלה זול יותר מתעריפים של ביטוח מבנה. כמו כן, פוליסת הביטוח מכסה נזקים שעלולים להיגרם למבנה במצבים קיצוניים, שאינם כלולים בביטוחים הפרטיים, בכדי לחסוך בעלויות שלהם.

Share this post