קבלן רשום, מה זה אומר?

מתוך אתר השירותים והמידע הממשלתי: "חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן: החוק), קובע בין היתר את סמכויות רשם הקבלנים ואת אופן ניהול והרישום בפנקס הקבלנים.  מומלץ לרוכשי דירות, בוני דירות, מזמיני עבודה, קבלנים ראשיים, קבלני משנה ואחרים המעורבים בביצוע עבודות הנדסה בנאיות, לעיין בפנקס הקבלנים כדי לבדוק אם הקבלנים רשומים בפנקס הקבלנים, באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים".

ענף השיפוצים כולל עבודות המבוצעות במבנה קיים, מבלי לגרוע או להוסיף למבנה, לחזית ומבלי להשפיע על השלד הקיים.
הענף כולל עבודות איטום, אינסטלציה, טיח, ריצוף חיפויי קירות פנים, צבע, גבס, מערכות גילוי אש ועשן, תקרות אקוסטיות, נגרות בניין, פרקטים, מסגרות אומן, אלומיניום, בנייה של מחיצות פנים לא נושאות, מיזוג אוויר, מערכות חשמל, צנרת גז, עבודות הריסה של רכיבים לא קונסטרוקטיביים ותשתיות תקשורת.

קבלן השיפוצים בענף 131 משמש במקרים רבים כיועץ טכני הנדסי ללקוח והוא הגורם שאחראי לאיכות המוצר. לצורך ביצוע עבודתו נעזר הקבלן בעובדים מיומנים ובקבלני משנה לעבודות ייחודיות שדורשות התמחות מיוחדת או רישיון כמו: עבודות חשמל, גז, גילוי אש וכד'.

תחום העיסוק הרחב שבו עוסק קבלן השיפוצים במקומות שבהם חיים או עובדים לקוחותיהם במקביל לעבודת השיפוץ, הופך את עבודתו של קבלן השיפוצים למורכבת מבחינה לוגיסטית, הנדסית ובטיחותית ומחייבת אותו להכיר מגוון רחב של חוקים, תקנות ותקנים.

כחלק מתפקידו חייב הקבלן להדריך ולהנחות את עובדיו בכל נושאי הבטיחות ולספק להם את כל הציוד הנחוץ להם על פי דרישות החוק. זאת, על מנת לשמור על בריאותם וביטחונם של עובדיו ושל עובדי קבלני המשנה ולוודא את בטיחותם של כל משתמשי המבנה. בנוסף, חייב קבלן השיפוצים לבדוק ולוודא שהעבודות מבוצעות על פי הנחיותיו בהתאם לתקנים הרלוונטיים ובאיכות הגבוהה ביותר.

בנוסף למורכבות הפעילות בענף, חייב קבלן השיפוצים לדעת לנהל את פעילותו העסקית באופן שיבטיח עמידה בכל דרישות החוק ולספק רמת שירות נאותה ללקוחות כך שיוכל לסיים את העבודה בתנאים שסוכמו ללא חריגה מהתקציב ומלוח הזמנים.
לצורך הוכחת שליטתו בידע הדרוש לפעילותו כקבלן רשום בענף 131, על הקבלן לעבור בחינה.