98032647.94265869.mediumקבוצת מודיעין אזרחי מתמחה באבטחה, בלדרות מאובטחת, שירותי מוקד ושירותי אירוח וליווי אח”מים (Valet Services).
הקבוצה אשר הוקמה ב-1963, נמנית בין החברות הגדולות והותיקות במשק הישראלי, ומספקת שירותים לגופים מובילים:
משרדי ממשלה, בנקים, חברות היי-טק, חברות אנרגיה, יבואניות רכב ועוד. הניסיון הרב שהצטבר במשך השנים במודיעין אזרחי,
יחד עם פריסה ארצית, מאפשרים לחברה לבצע התאמה מושלמת לצרכיו הייחודיים של כל לקוח.

האתר: http://modiin-ezrachi.co.il