אנו מבצעים את כל סוגי האחזקה למבנה ע"י צוות מקצועי ובעלי רשיונות מתאימים לעבוד בתחומם:

Symbol - Check 323אינסטלציה, חשמל, צבע, מכונות וציוד, הדברה ועוד.
Symbol - Check 32ביצוע פרוייקטים ועבודות שיפוץ למבנים, ולאחר מכן בניית תוכנית
אחזקה שנתית. 
Symbol - Check 32תוכנית האחזקה מפורטת וביצוע עבודות אחזקה לפי נהלים אשר
נכתבים במיוחד למבנה שלכם. 
Symbol - Check 32כתיבת ספר מבנה אשר אליו מצורפים כל עבודות האחזקה, אשר
מבוצעות עפ"י הנוהל המתאים. 
Symbol - Check 32הקפדה על עבודה בתנאים אלו יבטיחו אחזקה ברמה גבוהה מאוד
ושמירה על הנכס. 

תהליך בניית נוהל אחזקת מבנים הוא ארוך, לוקח זמן וגם לעיתים משתנה עם הצרכים של המבנה. 
בתוך נוהל אחזקת מבנה נכללים לעיתים עשרות נוהלי אחזקה קטנים יותר למכונות שונות וציוד. 
בסוף התהליך מקבלים מבנה שמתוחזק היטב ושום דבר אינו נופל בין הכסאות.

מאמרים בנושא אחזקה - קריאה מהנה